Výstavba větrných elektráren v ČR je stále pozastavena

Výstavba větrných elektráren na Slovensku je stále pozastavena. Slovenská elektrizační přenosová soustava, a.s. (SEPS) zatím nevydává kladná stanoviska pro účely získání osvědčení na výstavbu větrného zdroje elektřiny od Ministerstva hospodářství SR.

„Zájemcům o výstavbu zdrojů elektřiny na bázi technologie využití větrné energie je nadále pozastaveno vydávání kladných stanovisek,“ informovala přenosová soustava.

Slovenská elektrizační přenosová soustava začne vydávat kladná stanoviska pro investory až po vypracování nových pravidel. „Doporučujeme všem zájemcům, aby nadále sledovali naši internetovou stránku. Je předpoklad, že v blízké budoucnosti budou vydána pravidla postupu pro vydávání stanovisek pro účely získání osvědčení ministerstva hospodářství na výstavbu větrné elektrárny,“ konstatovala přenosová soustava.

Investoři, kteří jsou členy Sdružení pro větrnou energii Slovenska, plánují na Slovensku postavit přibližně 290 větrných elektráren. Jak uvedl pro agenturu SITA předseda sdružení Matej Hlôška, celkový instalovaný výkon těchto větrných elektráren by měl být na úrovni 670 megawattů. Ne všechny společnosti, které chtějí postavit větrné turbíny na Slovensku, však jsou také členy sdružení, takže v konečném důsledku může být zájem o výstavbu větrných parků ještě větší.

Přenosová soustava již zveřejnila pravidla postupu pro vydávání souhlasných stanovisek pro investory, kteří chtějí na Slovensku postavit sluneční elektrárny. Slovenská elektrizační přenosová soustava bude souhlasit s výstavbou slunečních elektráren na Slovensku jen do celkového instalovaného výkonu 120 megawattů. „Kladná stanoviska k žádostem mohou být vydána pouze do výše 120 megawattů souhrnného instalovaného výkonu v České republice pro solární zdroje elektřiny s jednotkovým instalovaným výkonem od jednoho do čtyř megawattů, s plánovaným uvedením do provozu do konce roku 2011,“ uvedla přenosová soustava v nových pravidlech .

Slovenská elektrizační přenosová soustava považuje sluneční i větrné elektrárny za nestabilní zdroje s velkou fluktuací výroby. Proto je již dříve zařadila mezi tzv. nepředikovatelné obnovitelné zdroje elektřiny (NOZE). Podle přenosové soustavy nekontrolovatelná výstavba větrných či slunečních elektráren na Slovensku může ohrozit provozní bezpečnost a spolehlivost přenosové elektrizační přenosové soustavy a může „nastartovat neudržitelný, předem neodhadnutelný tlak na nárůst koncových cen elektřiny pro koncové spotřebitele na území ČR, případně neřešitelný tlak na státní rozpočet

Další články autora