Palírna tvrdí, že ceny během roku nezvyšovaly

Výrobci lihovin sdružení ve Slovenské zemědělské a potravinářské komoře (SPPK) prohlásili, že ceny svých výrobků vůči obchodu během letošního roku nezvyšovaly. Palírna tak reagovala na zveřejněná čísla Statistického úřadu SR, podle nichž stouply v desátém měsíci ceny lihovin a tabáku meziročně o 9 %.

Podle nich jsou cenová jednání s obchodními systémy složitá a každý pokus o zvyšování realizačních cen musí odběratelům avizovat v dostatečném časovém předstihu. „Pokud tedy Statistický úřad SR zaevidoval meziroční zvýšení jejich spotřebitelských cen, museli ho zapříčinit jiné cenotvorné činitele, nikoli zdražování ze strany producentů,“ uvedla ve své aktuální tiskové zprávě Slovenská zemědělská a potravinářská komora.

Jedním z cenotvorných činitelů může být podle komory i zvýšení spotřební daně z lihu z 939,38 na 1080 eur za hektolitr, které však začne platit až od března příštího roku. „Nelze vyloučit, že distribuce na to připravuje spotřebitele již v předstihu postupným nárůstem cen lihovin na pultech prodejen,“ uvedla komora. Palírníci se zároveň obávají, že na základě nedávné novely, podle které stoupne i snížená sazba spotřební daně za líh vyrobený v tzv. pěstitelských palírnách, může nastat rozmach výroby a distribuce „černých“, tedy nezdaněných lihovin.

Finální produkce lihovin ve spotřebitelském balení na Slovensku, vyjádřená ve 100procentním alkoholu, má podle statistiky Ministerstva zemědělství SR dosáhnout v letošním roce 16,673 milionu. litrů. Ze zemí Evropské unie může podle resortních předpokladů vstoupit na trh 3,436 milionu. litrů, zásoby na začátku roku činily 2,339 milionu. litrů. Celkový prodej by měl dosáhnout 22,588 milionu. litrů, s využitím celé zdrojové základny, včetně importu finální produkce.

Další články autora