Spoření ve 3. pilíři by mělo být levnější

Spoření ve třetím pilíři by mělo být od ledna příštího roku levnější. Změní se totiž systém poplatků. Sníží se fixní odplata a zavede se nový variabilní poplatek. Ten by si měly doplňkové důchodové společnosti (DDS) účtovat při zhodnocení majetku ve fondech.

O kolik přesně se poplatky sníží se však stanovit přesně nelze. „To se prostě nedá paušálně říci. Zákon stanoví horní hranici fixního poplatku a společnosti ji musí dodržet,“ vysvětlil předseda představenstva DDS Stabilita Miloš Krššák na dnešní tiskové konferenci. Podotkl však, že DDS mohou poplatky i snížit. Novela také stanovuje i postupné snižování fixních odplat v průběhu příštích let.

Podle připravené novely budou muset lidé spořící v doplňkovém důchodovém systému platit odplatu při přestupu mezi jednotlivými společnostmi, budou-li chtít odejít z DDS do tří let od uzavření účastnické smlouvy. Výše poplatku je stanovena na 5 % hodnoty zůstatku na osobním účtu spořitele.

Poplatky za přestup nebudou platit lidé, kterým uplynuli od spoření v DDS více než tři roky. Také budou osvobozeni ti střadatelé, jejichž zaměstnavatel nemá uzavřenou zaměstnavatelskou smlouvu s DDS, se kterou má přestupující účastník smlouvu uzavřenou.

Změny ve třetím pilíři vyplývají ze zákona o doplňkovém důchodovém spoření z dílny Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny (MPSVR) SR. Novelu dnes schválil Výbor Národní rady (NR) SR pro sociální věci a bydlení bez jakýchkoli připomínek. Poslanci by měli o ní jednat na probíhající prosincové schůzi.

Další články autora