Třída pro celiatiky

Ve všech okresech jsou u některých základních škol speciální třídy pro děti se zdravotními problémy. Chodí do nich zejména děti s poruchami soustředění. Nejnovější by měly v Bratislavě zřídit speciální třídu pro malé celiatiky a diabetiky.

Speciální třídy se dosud soustředily na vzdělávání dětí, které nedokážou udržet pozornost zda jsou hyperaktivní. Nově jedna z matek podnítila vznik třídy pro děti, které mají problémy s chronickými diagnózami, zejména pro celiatiky a diabetiky.

„Můjmu synovi diagnostikovali celiakii dost pozdě, až jako tříletému. Zatím mu onemocnění způsobilo několik problémů,“ říká Martina Koišová z Bratislavy.

„Zaostával v růstu, trpěl bolestmi, špatně jíval, měl problémy s chůzí is motorikou. Ale sleduji u něj i pomalejší psychický vývoj.“ Její šestiletý syn začal až nyní kreslit tužkou. Podobnou zkušenost jí potvrdila i známá, které stejně stará dcera s touto diagnózou ještě neumí rozeznat barvy.

„Moje dítě bude nějakou dobu dohánět posun ve vývoji, ale možná mu bude stačit rok či dva ve třídě, kde se mu budou individuálně věnovat, aby se zdravým dětem vyrovnal,“ věří paní Martina. Tuto možnost podle ní uvítali i chlapce neurolog a gastroenteroložka.

Škola se nebrání
Na Základní škole Při kříži v bratislavské Dúbravce mají již čtyři roky zkušenosti se speciálními třídami pro děti s neurologickými problémy, které způsobují bloky při učení, čtení či počítání.

„Máme tři třídy, nultý ročník, druhý spojený s třetím a čtvrtý ročník. První nechybí náhodou. Teprve když si děti osvojí abecedu a číslice, lze zhodnotit, jaký problém vlastně mají a zda přece jen nezvládnou výuku v klasické třídě,“ říká zástupkyně ředitele Alena Hasprunárová.

Podnět ke zřízení nové speciální třídy dali rodiče dvou dětí. „Jeden je celiatik a druhý diabetik. V tuto chvíli proto nemáme ještě dostatečný počet žáků,“ říká Hasprunárová. Další rodiče osloví inzerátem, jinak by třídu v září otevřít nemohli.

„Třída musí být vybavena lavicemi pro jednoho žáka, kobercem, který slouží i pro relaxaci a hry, spoustou názorných pomůcek a hraček. V tomto směru nám ochotně vychází vstříc zřizovatel, kterým je krajský školní úřad.“ Neměla by chybět ani chladnička, zejména pro diabetiky, kteří musí pravidelně jíst.

Rozhoduje zřizovatel
Kdysi potřebovala škola doporučení Státního pedagogického ústavu a povolení od ministerstva školství. \“Dnes se mohou opřít o zákon o výchově a vzdělávání, který umožňuje i existenci speciálních tříd pro děti s civilizačními onemocněními,\“ tvrdí Mária Tekelová z ministerstva.

Žáka lze do speciální třídy zařadit jen na doporučení lékaře. „Nejnižší počet žáků je čtyři a nejvyšší deset dětí. Vyučovat je může jen vysokoškolsky vzdělaný speciální pedagog, nejlépe se zaměřením na pedagogiku tělesně postižených, nemocných a zdravotně oslabených,“ říká Tekelová.

Při tvorbě zákona se vycházelo z našich podmínek, zahraniční zkušenosti nebyly příkladem. Rozhodnout o vzniku speciálních tříd mohou zřizovatelé škol.

Někomu stačí dieta
Ne všechny děti s chronickým onemocněním potřebují speciální třídu. „Můj syn byl navzdory celiakii životaschopné dítě. Měl jednotky, sportoval, věnoval se judu a plavání. Problémem bylo stravování,“ vzpomíná Natália Živáková z Trenčína, matka vysokoškoláka, kterému zjistili nemoc jako dvouletému.

„Léta jsem striktně dodržovala zásady vaření, pekla z bezlepkové mouky a sháněla potraviny přes známé i v zahraničí. Díky tomu můj syn neměl potíže ani nezaostával ve vývoji, jak jsem to viděla u jiných dětí s touto diagnózou. Dnes už přešel na normální stravování.“ Stálo to hodně úsilí. „Musela jsem se například domluvit s kuchařkami ve školní jídelně, aby mu ohřáli, co jsem připravila, nebo připravili jídlo z přinesených potravin.“

„Od února budeme distribuovat do školních jídelen CD nosiče s rozpisy jídel na tři diety – pro celiatiky, diabetiky a šetřící, které ještě musí odsouhlasit ministerstvo zdravotnictví,“ vysvětluje Silvia Tokárová z ministerstva. Rodiče, kteří budou mít zájem, zaplatí za stavu asi o 20 procent více.

Další články autora